Den ädla åttafaldiga vägen

Här följer ett antal olika tolkningar av den ädla åttafaldiga vägen. I Theravada-Buddhismen är den åttafaldiga vägen sättet att övervinna allt lidande.

Mina olika tolkningarna


 


Andra skrifter

Nedan följer en mycket bra bok av Bhikkhu Bodhi om den ädla åttafaldiga vägen. Den är översatt till svenska av Martin Nilsson och han har gett sitt medgivande till att lägga upp den här.

 Den ädla åttafaldiga vägen (80 sidor)
Av Bhikkhu Bodhi
Översatt till svenska av Martin Nilsson