Att bli Buddhist (att taga tillflykt)

Information om hur man blir buddhist

Mina erfarenheter av att ta tillflykt (bli buddhist)

Introduktion

En människa som reciterar raderna nedan, samt accepterar de tre tillflykterna och åtar sig att försöka iakttaga de fem moralföreskrifterna har blivit buddhist. Det krävs ingen ritual utöver detta (som dop eller liknande).

I dessa rader kommer därför essensen i den buddhistiska läran och praktiken till uttryck nämligen:
Buddha (som förebild), hans lära (Dhamman), den munk- och nunnegemenskap han grundlade (Sanghan) och viljan till etisk livsföring som en förutsättning för andlig utveckling.

Recitation vid tillflykter

Den oftast utförda religiösa handlingen i Buddhismen är framsägandet av heliga ord. Många reciterar dagligen för sig själva och dessa ord inleder de flesta buddhistiska ceremonier.

Den första av dessa tre heliga former (nedan) är en hyllning till Buddha (vandana). I den andra söks det tillflykt till Buddhismens 3 ädelstenar som är Buddha, läran och munk- och nunnegemenskapen (Tisarana). I den tredje uttalas ett löfte om att iakttaga Buddhismens fem moralföreskrifter (Pancha Sila).

I Theravada-Buddhismen i Thailand, Sri Lanka, Burma, Kambodja och Laos äger recitationen rum på det indiska språket Pali, och i början av ritualen reciteras dessa texter oftast av en munk och lekfolket som är närvarande upprepar dem. Många buddhister i Theravada-länder kan raderna utantill. I Thailand läses de ofta av skolbarn vid skoldagens början. I denna tradition är det följande rader som ges:

1 Vandana

Namo tassa bhagavato arahato
samma sambuddhasa


Hyllning till mästaren, arhaten den fullkomligt uppvaknande

2 Tisarana

Buddham saranamn gacchami
Dhamman saranam gacchami
Sangham saranam gacchami

 

Jag tar min tillflykt till Buddha
Jag tar min tillflykt till läran
Jag tar min tillflykt till munk- och nunnegemenskapen


3 Panca sila

Panatipata veramani
sikkhapadam samadiyami


Jag ålägger mig levnadsregeln att avstå från att taga liv
Adinnadana veramani
sikkhapadam samadiyami
Jag ålägger mig levnadsregeln att avstå från att ta något som inte givits mig
Kamesu micchacara veramani
sikkhapadam samadiyami
Jag ålägger mig levnadsregeln att avstå från olämpligt beteende knutet till sexuellt begär
Musavada veramani
sikkhapadam samadiyami
Jag ålägger mig levnadsregeln att avstå från att ljuga
Sura-meraya-majja-pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami Jag ålägger mig levnadsregeln att avstå från rusdrycker som ger som ger upphov till lättsinne

(Översättning till svenska av professor Knut A. Jacobsen).

 

Om de fem levnadsreglerna

När jag pratade med Rev. DhammaThero, som är munk i Wat Pat On i Chiang Mai, så tycker han att översättningen av Pancha Sila till svenska är okej. Han menar att det är något man skall göra. Därför används ordet ålägger som betyder skall, anbefallning, förpliktelse.

Inom Arya Maitrea Mandala Orden (grundad av Lama Govinda) kallas de för de 5 etiska övningarna och formuleras så här:

 1. Jag gör det till min övning att inte såra och förstöra liv.
 2. Jag gör det till min övning att inte ta det som ej givits mig.
 3. Jag gör det till min övning att inte missbruka min sexualitet utan föra ett rent liv.
 4. Jag gör det till min övning att inte ljuga eller använda grova ord.
 5. Jag gör det till min övning att inte berusa mig (vare sig i tanke, ord eller handling).

Jag själv tycker detta är en fin tolkning och det är den jag brukar använda när någon vill taga tillflykt till den tradition där jag själv fick min träning och utbildning - Arya Maitreya Mandala. Det är en skillnad i tolkning gentemot Theravada-traditionen där det mer är att man skall följa dessa fem levnadsreglerna.

De fem moralföreskrifterna skall (eller bör) man recitera varje dag och de bör alltid iakttas. Man kan säga dem före eller efter en meditation.

Mer information om de fem levnadsreglerna: 

 1.  De 5 levnadsreglerna

 

Att bli munk eller nunna

När en person invigs i Buddhismens klosterliv som munk eller nunna används samma tre heliga yttranden, jämte ett yttranden om en utökad föreskrift (att leva i celibat) och även fem extra föreskrifter:

 1. Inte äta efter klockan 12.
 2. Att avstå att bevista tillställningar med dans, sång och musik eller teater.
 3. Att inte använda parfym, smycken och kosmetiska medel.
 4. Att inte använda en säng utan sova på en matta.
 5. Att inte taga emot guld eller silver (pengar).

När jag har pratat med olika munkar om detta så handlar det inte så mycket om att avstå, att ge efter eller avhålla sig ifrån. När man är munk så är det förbjudet. Bryter du till exempel mot celibat-regeln så kan du inte vara munk längre. Då får du lämna den gula roben och bli lekman igen.

Om man har tagit på sig dessa 10 regler så är man en novis-munk/nunna. När man sedan tar full ordination så är det 227 regler för en munk och 311 för en nunna.

De som tar tillflykt till AMM

(Arya Maitreya Mandala orden - Vajrana Sangha)

Jag tog tillflykt till Buddhismen hos min lärare Ven. Dharmavajra (Detlef Schultze) den 6/10.1997. Då fick jag mitt namn Dhammamitra. Från 1998 till 2003 så var jag ordförande i Föreningen Malmö Buddhist-Centrum.

Den 9/8.2000 så blev jag Ordens-kandidat i AMM eftersom jag gärna själv ville bli en Dharmacharya (lärare i Dharman) så behövde jag intensiva studier/utbildningar och träning inom Dharma. Eftersom jag var en Upasaka (en som sitter jämte en lärare) så fick jag 2 lärare eller kalayanamitra (en god vän) som utsågs av AMM:s ledare Mandalacarya Asanga.

Den ena var min lärare Ven. Dharmavajra och den andre var Rev. Bodhivajra (Rolf Kiltz). Det innebar 4 års intensiva studier. Den 20/8.2004 så fick jag göra en Abhisheka (präst/lama- invigning) av Mandalacaryan Asanga och Ven Dharmavajra. Jag fick då en ny titel och ett nytt namn. Det blev Rev. Karunavajra.

AMM är en indisk vajrayana som startades i Indien den 14 oktober 1933 i Darjeeling genom Lama Govinda. Rötterna går tillbaka till Tomo Geshe Rinpoche som kommer från Tibet och som inspirerade Lama Govinda att grunda en buddhistisk sangha med huvudinriktning på buddha Maitreya.

AMM är en Order med säte i Södra Tyskland. Så när folk frågar mig om de kan taga tillflykt som buddhister så får det bli inom AMM:s tradition för det är där som jag har fått min träning/utbildning och titel som "Rev". När jag håller kurser för Studieförbundet Sensus eller håller föredrag inom skolor så är det dock Theravada-traditionen som gäller. Även när jag håller meditationer hemma hos mig på torsdagar så är det inom Theravada.

 

Tillflykter

Följande personer har tagit tillflykt hos mig:

 • Den 3 maj 2007, på samma dag tog två personer tillflykt. Den ena var Lena Holmberg som blev Mettika och Richardo Bozzeti blev Mettacitta.
 • Den 8 december 2007, så fick jag döpa Susannas dotter Karin till Padma som bor i Västerås.
 • Den 26 april 2008, så tog Susanna Eriksson tillflykt hos mig och min f.d lärare Dharmavajra. Hon fick namnet Vimala.
 • Den 19 september 2008, så tog Monique Lindgren tillflykt hos mig och hin fick namnet Cittapala.
 • Den 16 maj 2009, så tog August Borssén tillflykt hos mig, han fick namnet Silanando.
 • Den 21 mars 2010, så tog Veronika Boqvist tillflykt hos mig, hon fick namnet Mettica.
 • Den 11 april 2010, så tog Stefan Karlsson tillflykt hos mig, han fick namnet Sugato.
 • Den 27 november 2011, så tog Fredrik Thellenström tillflykt hos mig, han fick namnet Dhammikata.

Då jag de senaste åren spenderat alltmer tid i Thailand och inom den Theravada-buddhistiska traditionen och även tagit tillflykt där så känns det nu naturligt att inte längre leda tillflykter hos mig inom min gamla tradition (AMM).

Jag vill tacka AMM och alla de som tagit tillflykt med mig under åren och önska dem välgång.

All värme (21:e februari 2013)

 

Källor

 • Buddhismen av Knut A. Jacobsen.
 • Dhammapada.
 • Puja-häftet från AMM.
 • Anteckningar och intervjuer från Rev. DhammaThero.

 

Av Dietmar Dh. Kröhnert,
Malmö 1/2, 2009.

 

Tillbaka till startsidan