Studiecirkel för SENSUS studieförbund

Kursblad - Buddhistisk meditation

Jag kommer att ha en studiecirkel om Meditation (stillhet- och insiktsmeditation) eller om Buddhism från och med den 8 Mars 2015, (ca 15 tim) om intresset finns..... för SENSUS.

Vill du lära dig att meditera?
Meditation är en kraftfull metod för att utvecklas och växa som människa.
Meditation bygger på fördjupad närvaro och medvetenhet om att leva här och nu.
Detta leder till både inre stillhet och ökad energi.

Tag chansen och lär dig Buddhistisk meditation.
Buddhistisk meditation ger möjlighet att utvecklas insikt om sig själv vilket ger större frihet och kunskap om att förverkliga inneboende potential.

Vi försöker lära oss uppmärksamhet på andningen som kan leda till insikt – klarhet ,medvetenhet och bättre koncentration
Vi försöker även lära oss Vipasanna (insikt och klarhet) och vad Shamata (stillhet) är
Vi träffas under sammanlagt 15 timmar.

Jag vill dock poängtera att jag inte är en lärare inom Theravada-buddhismen. Jag är endast en lekman som informerar om Buddhas lära. Vill man ha en ordentlig utbildning så är det bästa att gå till en munk/nunna med 10-12 års erfarenhet i ett kloster.

Dagsschema för varje tillfälle:
Startar 11.00 och slutar 14.00 eller
15.00 till 18.00 om vi blir två grupper.

Pris 200 kr till Sensus.
Jag tar ingen avgift.

Upplysningar och anmälningar :

www.sensus.se Tel 040-664 56 90 anmalanmalmo@sensus.se

Buddhas budskap är utövande av kärlek, barmhärtighet, medglädje och balans.
De kan vara mycket användbara för vårt dagliga liv och för mänskligheten i stort .
Dess tillämpning är mycket viktig.

Alla är hjärtligt välkomna!