Dana (generositet) - Att ge en gåva

Introduktion

"Dana" är ett ord på pali (Theravada-Buddhismens skriftspråk) och betyder generositet eller gåva. När jag är i Thailand och Laos så uppfattar jag att Dana innebär generositet och det praktiseras med stor glädje av människorna där. Därför att de har fått lära sig att mycket gott kommer ur generositet.

Det är ett viktigt och hälsosamt mentalt tillstånd som var och en bör träna och utveckla.
Buddha sade en gång:

”Om alla varelser visste, som jag vet vilka underbara förmåner som kommer av generositet skulle ingen någonsin äta utan att dela med sig om det finns någon annan levande varelse närvarande, att dela med."


Läs mer

Här följer fler texter som handlar om Dana/generositet för den som vill lära sig mer: