Om mig själv

Ven. DhammaThero och Jag - i templet Wat Pat On

Om mig

Här kan ni läsa om mig och om min historia:


AMM och Lama Govinda

När jag tog tillflykt den 21 februari 2013 i Templet Wat Suan Dok så innebar det också att jag bytte tradition (där jag får min utbildning och träning) och därmed så kan ingen mer taga tillflykt mera hos mig och min andra tradition som var AMM/Lama Govinda – Vajrayana/Mahayana traditionen. Jag tycker att beslutet känns rätt. Jag vill tacka AMM/Lama Govinda för de 12 år jag var medlem och för den träning och utbildning jag fick där.

För den som vill läsa mer om AMM och Lama Govinda eller se en film om mig under denna tid så gå till följande:

Kommentar om filmen Metallbuddhisten:

Det var nu flera år sedan filmen gjordes och jag får säga att den speglar en tid i mitt liv på ett mycket bra sätt. Den är verkligen välgjord.

Men jag vill också säga att sedan denna film gjorts har många saker förändrats: jag har bytt tradition och ändrat många av de idéer och uppfattningar jag hade då. Till exempel bär jag inte längre den röda roben.

Så även om jag är stolt över filmen vill jag idag påpeka att den hör till och visar mitt förflutna. Idag ser jag saker på ett lite annorlunda sätt.

När jag ändå skriver vill jag passa på att tacka Anders för det gedigna arbete som lades ner på filmen och uttrycka att jag är imponerade av hur den blev.

Så ett stort tack till Anders och alla andra som medverkade i filmen.

All värme (från 21:e februari 2013)Andra sammanhang där jag varit med  


Tillbaka till startsidan