Theravada-buddhistiska meditationer


Meditation hos Dietmar Dh. Kröhnert

Eftersom jag mediterar/reciterar varje dag så inbjuder jag allmänheten, 1 gång i veckan, till att meditera/recitera tillsammans med mig. Allt är kostnadsfritt. Tidigare erfarenheter behövs ej.

Detta sker varje Torsdag klockan 18.00 hos Dietmar Dh. Kröhnert (Kantatgatan 54 i Malmö - buss 2 till Lindängen). För mer information ring 070-6402298, 040-220967 eller skicka e-post till dhammamitra@hotmail.com.

Jag vill dock poängtera att jag inte är en lärare inom Theravada-buddhismen. Jag är endast en lekman som informerar om Buddhas lära. Vill man ha en ordentlig utbildning så är det bästa att gå till en munk/nunna med 10-12 års erfarenhet i ett kloster.

 Mer information om Theravada-meditationen hemma hos mig
 Mer information om var man kan gå vidare för att få utbildning och träning (kloster etc)


Studiecirklar

Om du är intresserad så är du också välkommen på en av mina studiecirklar om Theravada-buddhistisk meditation (stillhet- och insiktsmeditation) för SENSUS.  För mer information gå in på "Studiecirklar" i menyn till vänster.


Texter om meditation

Här följer olika texter om meditation. De innehåller instruktioner för hur man kan göra och behandlar ett flertal ämnen kring meditation. Kom dock ihåg att detta är endast information och om man vill ha en ordentlig utbildning är det bästa att gå till ett kloster där man kan få instruktioner av en erfaren munk/nunna.

Huvudtexten som jag använder för mina studiecirklar och meditation är:

Här hittar du grunderna till buddhistisk filosofi och meditation. Det kan vara en bra start. Om du sen vill gå vidare finns det ett flertal olika texter nedan:

  1.  Meditationstekniker

Recitation

Recitation är mycket vanligt förekommande i alla religioner. Theravada-Buddhismen är inget
undantag gällande detta. Dock så är målet och skälet till recitationen olika för varje religion.
Theravada-Buddhismen är unik i avseendet att man inte anser recitation vara bön.

Buddhan framhöll, på många olika sätt, att ha tillförsikt till våra egna handlingar och deras resultat,
och med det uppmuntrande han oss att inte vara beroende av någon förutom oss själva. När en
buddhist reciterar, ber han inte efter någon som kan rädda honom från ondska, och inte heller
hoppas han att få en plats i himlen efter att ha dött. Istället kan han, genom recitationen, lära sig,
undervisa, filosofera kring eller memorera olika delar av den buddhistiska läran.

 Mer om recitation inom Theravada-Buddhismen

Här följer några förslag och exempel på vad man kan recitera. Detta gör man oftast i samband med meditation:

Om du undrar mer om själva recitationstekniken eller uttalet se:

 Pali - Uttal och hjälp för recitation


Buddhas budskap är:
utövande av kärlek, barmhärtighet, medglädje och balans.
De är mycket användbara för vårt dagliga liv och för hela mänskligheten.
Deras tillämpning är mycket viktig.

 

Tillbaka till startsidan