Föredrag och föreläsningar

Föredrag
Föredrag och föreläsningar om Theravada-Buddhismen kan beställas av skolor och föreningar, företrädesvis i södra Sverige. Föredragen kan exempelvis innehålla dessa ämnen:

  1. Theravada-buddhismens grunder.
  2. Att leva som Buddhist i dagens Sverige/Hur blir man Buddhist?
  3. Buddhismen/Dhammas historia och filosofi.
  4. Buddhismens Dhamma (lära) och mening.
  5. Buddhismens utveckling i olika skolor. En kort presentation av de största riktningarna.


Bokning
Alla mina föredrag och föreläsningar är Dana-baserade (man ger gåva, donation) enligt Theravada-buddhismens tradition. 

Kontakta mig via:
(dhammamitra@hotmail.com) eller telefon
040-220967, 0706-402298.


Information om Dhamma
Ges till enskilda, i grupp eller via e-post.

Utgångspunkten i Theravada-Buddhismen är att:
Undvika allt ont,
göra gott,
och rena sitt sinne.


Läs vidare om olika ämnen:

De fyra ädla sanningarna

2. De fyra ädla sanningarna (del 2)
3. Sammanfattning om de 4:a ädla sanningarna
3. Sanningens hjul sätts i rörelse

Västerlandet och Buddhism

2. Två viktiga föreskrifter för västerlänningar
3. Varför är Buddhismen så populär i väst?
4. Två olika Buddhism
5. Terapi eller Buddhism
6. Socialt engagerad Buddhism
7. Arthur Schopenhauer och Buddhismen
8. Arthur Schopenhauer och Buddhismen - del 2
9. Nanavira och den västerländska Buddhismen
10. Min syn på Buddha. En vanlig människa?
11. Buddhismen i det svenska samhället
12. Arthur Schopenhauer och musiken
13. Buddhas syn på politiken (full version)
14. De 10 kungliga dygderna eller skyldigheterna

Kvinnan i Theravada-Buddhismen

2. Buddhistisk feminism
3. Sanghan (munkarnas och nunnornas gemenskap)
4. Dhammananda Bhikkhuni

Övrigt

1. Koncentrerad Theravada-buddhism
2. Koncentrerad Theravada-Buddhism del 2
3. Att gå Buddhas väg (Dietmar Dh. Kröhnert)
4. Tipitaka (de 3 korgarna)
5. Tipitaka - den långa versionen
6. Padhana (De rätta ansträngningarna)
7. De 5 khandha (de fem högarna/grupperna) 
8. Livet är ett lidande
9. Iddhipada (de fyra maktområdena)
10. Hur man kan missbruka Buddhas lära (Sri Lanka & annat)
11. Olika tolkningar av Buddhas lära
12. Att leva i balans
13. De Fyra Brahma-Viharas (de gudomliga tilstånden)
14. En sökares guide till andligheten
15. De 37 förutsättningarna för att nå upplysning
16. De 37 förutsättningarna att nå upplysning (ett schema)
17. Bala (de fem andliga krafterna)

18. Saddha (tilltro, förtroende, någonting man kan lita på)

19. Indriya (de fem andliga kvaliteterna)
20. Jesus som en Bodhisattva
21. Mahavamsa - Den stora krönikan (Sri Lanka)
22. Vad är religionens innersta kärna-medelvägen
23. Några väsentligheter inom Theravada-Buddhismen
24. Lama Govinda och Theravada-Buddhismen
25. En buddhists fem skäl att äta vegetariskt
26. Ett par minnesord av Buddha
27. Anatta (icke jagets filosofi)
28. Paticca-samuppada
29. Nationalism och Buddhism
30. Fyra stadier av uppvaknande
31. Finns det Theravada-buddhistisk bön?
32. Kamma i Theravada-buddhismen
33. Kamma och återfödelse
34. Återfödelse - Vad menas med det?
35. Vad anser Theravada-buddhismen om döden?
36. Att dö är något naturligt
37. Samsara-livets hjul
38. Okunnighet
39. Nibbana/nirvana kan vänta
40. Några tankar om medkänsla
41. Några tankar om att släppa taget

  Tillbaka till startsidan